Annonsera

Annonser i Stora VapenGuiden säljs av:

Anders Thörnblom
Telefon: 073-0399917
E-post: anders@guiderna.com

Format

Guidens format 210×297 mm (A4)

Utfallande uppslag 425×302 mm (5 mm skärsmån)
Utfallande helsida 215×302 mm (5 mm skärsmån)
Helsida 185×270 mm
Halvsida 185×130 alt 90×270 mm
Kvartssida 185×63 alt 90×130 mm
Åttondelssida 90×63 mm

Material/Annonsproduktion
Annonsmaterialet ska vara digitalt och åtföljas av färgutskrift. Med digitalt material avses annonser i TIFF, EPS eller PDF. I EPS och PDF skall typsnitt, logo och bilder vara inkluderade och bildernas upplösning ska vara minst 300 dpi. Extraarbete med inskickat material debiteras enligt gällande timtaxa – 550:-/timmen. Vi kan även hjälpa till med framtagning av annonsmaterial till ett lågt självkostnadspris. Ring för detaljer om detta. Materialet sänds med post på CD- eller DVD-skiva. Det går även att e-posta materialet efter överenskommelse.

Reklamationer/Annonsgranskning/Annullering
Tidningens ansvar för fel är begränsad till högst annonskostnaden. För skada på grund av utebliven eller felaktigt införd annons eller fördröjda annonssvar ansvaras ej. Anmärkningar mot införda annonser skall göras inom tre arbetsdagar, samt mot faktura inom åtta dagar från fakturadatum. Tidningen förbehåller sig rätten att avböja annons. Annonser kan annuleras senast två veckor innan materialdag